با قدرت پاک کنندگی بالا حتی سطوح بیمارستانی؛محلول ضد عفونی کننده سطوح با تاثیر سریع ، در عرض کمتر از39  ثانیه تمام سطوح را از باکتری ، ویروس ، میکروارگانیسم و قارچ ها ضدعفونی میکند .در بسته بندی های 20 لیتری 4 لیتری 1 لیتری نیم لیتری و 100 cc