• جهت استفاده برای پوست های حساس در بسته بندی های ویژه کودکان همراه با رایحه دلنشین؛بدون ایجاد حساسیت؛بدون ایجاد عارضه برای ریه؛ بدون بو؛بدون ایجاد عارضه پوستی؛در بسته بندی های 4 لیتری ، 1 لیتری ، 300 سی سی ، 250 سی سی ، و 80 سی سی