محلول ضد عفونی کننده و گند زدا میوه و سبزیجات  کمتر از 5 دقیقه میوه و سبزیجات شما را از باکتری ، ویروس ، میکروارگانیسم و قارچ ها ضدعفونی میکند . برای شستشوی بهداشتی سبزیجات باید میکروارگانیسم ها ،  تخم انگل و باکتری  ها را از بین ببریم ، که در شستشوی سنتی افراد با مایع ظرفشویی اقدام به پاک کردن تخم انگل ها به جهت خاصیت ضد چربی که در مایع  ظرف شویی وجود دارد می کنند. که حالت لزج  بوجود آورده و باعث جدا شدن تخم ها می شود .